طبیعت همدان

اینجا الوند است - ارائه مطالب، تصاویر (سفر مجازی به طبیعت همدان) تصویر: پیست اسکی همدان

معرفی سد اکباتانسد اکباتان در ۳۱ اردیبشهت ۱۳۸۸  (جدید ترین تصویر سد)


سد اکباتان مهمترین سد استان همدان است که در 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر همدان بر روی رودخانه آبشینه (یلفان) پائین تر از محل تلاقی رودخانه‌های یلفان و ابرو واقع شده است.


سد اکباتان در ۳ فروردین ۱۳۸۷

تاریخچه

سال شروع: ۱۳۳۸ سال
سال خاتمه: ۱۳۴۲ سال


سد اولیه با هدف تامین آب شرب شهر همدان و حق‌آبه کشاورزی با قدرت تنظیم سالیانه 17 میلیون مترمکعب از آب رودخانه آبشینه در سال 1342 به بهره‌برداری رسید. علیرغم اینکه متوسط رواناب رودخانه در محل محور سد اکباتان، با 213 کیلومتر مربع وسعت حوضه و 505 میلیمتر متوسط بارش سالیانه، حدود 55 میلیون مترمکعب می‌باشد، فقط 31 درصد از آن توسط سد اکباتان تنظیم و به مصرف می‌رسید.

سد مزبور که توسط مشاور طراح و پیمانکار سازنده خارجی احداث گردیده بود، از نوع بتنی وزنی و پایه‌دار به ارتفاع 54 متر، طول تاج 286 متر و حجم مخزن 8 میلیون مترمکعب بود که 5/6 میلیون مترمکعب در سال از آب تنظیمی آن برای مصارف شرب شهر همدان و 5/10 میلیون مترمکعب در سال نیز برای تامین حق‌آبه کشاورزان پائین دست سد اختصاص یافته بود.


پشت سد اکباتان در ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
-------------
 
طرح افزایش سد اکباتان

ویژگی های طرح
-  برای اینکه سازه تکمیل شده بعد از 25 متر افزایش ارتفاع، رفتار و حرکات هماهنگ و یکنواختی داشته باشد، سد جدیدی در پائین دست سد موجود، از پی شروع به احداث شد و سد قدیم به عنوان جزئی ازبدنه سد جدید، در داخل آن قرار گرفت.
-  در حین اجرای عملیات ساختمانی سد، تامین آب شرب شهر همدان و کشاورزی منطقه کماکان ادامه داشت.


مسیر کناری سد اکباتان در ۱۴ تیرماه ۱۳۸۷

تغییرات سد ایجاد شده در اثر افزایش ارتفاع سد
مشخصات
واحد
سد قدیم
سد جدید
افزایش
ارتفاع
متر
54
79
25
طول تاج
متر
286
637
351
سطح مخزن
هکتار
65
175
110
حجم مخزن
میلیون مترمکعب
8
2/40
2/32
حجم تنظیم مخزن
میلیون مترمکعب
17
1/43
1/26
تنظیم از آب رودخانه
درصد
31
78
47
سهم آب کشاورزی
میلیون مترمکعب
5/10
5/10
0
سهم آب شرب
میلیون مترمکعب
5/6
6/32
1/26
حجم بتن ریزی بدنه سد
مترمکعب
159.000
469.000
310.000
نوع سد
____
بتنی وزنی پایه دار
بتنی وزنی پایه دار در قسمت مرکزی و بتنی وزنی در تکیه گاه‌ها


پشت سد اکباتان در ۱۴ تیرماه ۱۳۸۷

برخی از احجام عملیاتی طرح
خاکبرداری و سنگ برداری :  140.000 مترمکعب
بتن ریزی بدنه سد :  310.000 مترمکعب
حفاری‌های اکتشافی، تحکیمی، زهکش و پرده آببند :  35.500 متر
تزریق سیمان در حفاریهای تحکیمی و پرده آببند :   2.112 تن
 احداث راه جایگزین :   5/2 کیلومتر
 ساختمان بهره برداری :   1.254 مترمربع
تاسیسات هیدرومکانیک :  ساخت و نصب تاسیسات سیستم‌های آبگیری و انتقال آب، سازه ایستگاه فشار شکن، دریچه‌های تخلیه تحتانی و دریچه سرریز
تجهیزات ابزار دقیق :  تهیه و نصب ابزار و وسایل کنترل رفتار و حرکات سد
متفرقه :   ساختمان سرریز و کانال انتقال سیلاب، کارهای برقی و روشنایی و محوطه سازی
 

پشت سد اکباتان در ۱۴ تیرماه ۱۳۸۷
 
هزینه های اجرای طرح
هزینه‌های اجرای طرح افزایش ارتفاع ساختمان سد اکباتان با احتساب مبلغ اولیه قرارداد، تعدیل‌های دوران ساخت، مابه التفاوت مصالح و خسارت تملک اراضی داخل مخزن سد، بالغ بر 450 میلیارد ریال می‌باشد.
 
 

سد اکباتان در ۱۴ تیرماه ۱۳۸۷


ارتفاع سد در زمان ساخت ۵۴ متر (از پی) بوده است و پس از اتمام طرح افزایش ارتفاع، هم اکنون ارتفاع سد اکباتان به ۷۹ متر رسیده است.


سد اکباتان در ۱۴ تیرماه ۱۳۸۷

--------------------------

اخبار و مطالب مرتبط:
با ادامه حفاري غيرمجاز در معادن سيليس
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۲۷ساعت 13:15  توسط رسول کریمی  |